Arbetstillstånd

Arbetstillstånd

Planerar du anställa någon från utanför EU, eller har du kanske en internationell student som du vill anställa och behöver byta från studietillstånd till arbetstillstånd?

Oavsett vilken typ av arbetstillstånd det gäller hjälper vi dig och den sökande genom hela ansökningsprocessen från början och hanterar all dokumentation och kommunikation med berörda myndigheter och instanser.

Genom vår väl inarbetade och effektiva process kommer du som kund enbart att ha kontakt med oss.
Det enda dokument du behöver signera är en fullmakt till oss i egenskap som din representant i ansökningsärendet.

Med vårt nätverk av experter & jurister hjälper vi dig också om du har fått avslag på din ansökan och bestämmer dig för att överklaga. Ett överklagande ska ske inom tre veckor från den dag man fick beslutet. Kontakta oss i god tid.

Vi har kunskapen och erfarenheten av ansökningsprocessen för arbetstillstånd. Genom denna erfarenhet känner vi till de fallgropar som finns som många, utan egen förskyllan, råkar hamna i. Vi informerar om och tar i beaktande vilka bestämmelser och regelverk som finns och ser till att ni inte hamnar i någon av dessa fallgropar.

Detta kan vi exempelvis hjälpa Dig med

  • Ny ansökan

  • Förlängningsansökan

  • Ansökan vid byte av yrke eller arbetsgivare

  • Förlängningsansökan till permanent uppehållstillstånd

  • Utstationering i Sverige från utlandet

  • Internationella studenter kan få hjälp med spårbyte

  • Rådgivning

Vi är certifierade

Migrationsverket har en snabb-kö för ansökningar från certifierade företag. Vi är certifierade och kan erbjuda denna snabb-kö till våra kunder. Migrationsverkets krav på certifierade företag är att lämna in kompletta och korrekta ansökningar, annars kan man bli av med sin certifiering. Därför är vi noga i vår bedömning och hantering av ärendet. Snabb-kön innebär en handläggningstid hos Migrationsverket på 10-20  arbetsdagar, istället för 4-12 månader i den vanliga kön.

Nordic Workforce

Sekretesspolicy

Kontakta oss

Nordic Workforce AB

Lång Billsviken

664 91 Grums, Värmland Sverige

       T. +46 70-833 44 10

       Info@nordicworkforce.se

Linkedin logo.png