top of page

Arbetstillstånd

Arbetstillstånd

Planerar du anställa någon från utanför EU, eller har du kanske en internationell student som du vill anställa och behöver byta från studietillstånd till arbetstillstånd?

Oavsett vilken typ av arbetstillstånd det gäller hjälper vi dig och den sökande genom hela ansökningsprocessen från början och hanterar all dokumentation och kommunikation med berörda myndigheter och instanser.

Genom vår väl inarbetade och effektiva process kommer du som kund enbart att ha kontakt med oss.
Det enda dokument du behöver signera är en fullmakt till oss i egenskap som din representant i ansökningsärendet.

Step 2 Certifiering FINAL 2.png
Step_3_Anställningserbjudande_FINAL_2.p
Step 1 Screening Mobile FINAL.png

Uppfyller ärendet

Migrationsverkets

krav?

SCREENING

Step 2 Mobile FINAL.png

Hur snabbt går

själva ansökan?

CERTIFIERING

I denna fas granskar vi arbetsgivarens och den sökandes förutsättningar för det tillstånd man ansöker om.

Vi ser till att undvika de fallgropar som finns och de små misstag man kan göra som kan orsaka ett avslag.

Vi kan tyvärr inte erbjuda någon certifiering för tillfället. Migrationsverket avser framåt slutet av 2023 att fasa ut certifieringen.

Step 3 Mobile FINAL.png

ANSTÄLLNINGS-

ERBJUDANDE

Facket kopplas in och yttrar sig om de erbjudna anställningsvillkoren följer arbetsmarknadens kollektivavtal, eller det som är praxis inom branschen.

Step_4_Ansökan_FINAL_2.png

Godkänner facket

arbetsvillkoren?

Step 4 Mobile FINAL.png

Är allt korrekt

och komplett?

ANSÖKAN

Ansökan sammanställs och all information och dokumentation som ska in till Migrationsverket dubbelkollas. Vi meddelar kunden när ansökan skickats in och ger även rådgivning om vad som är viktigt att tänka på inför kommande period med arbetstillstånd.

Step 1 Screening FINAL 2.png

I denna fas granskar vi arbetsgivarens och den sökandes förutsättningar för det tillstånd man ansöker om.

Vi ser till att undvika de fallgropar som finns och de små misstag man kan göra som kan orsaka ett avslag.

STEG 1

SCREENING

Uppfyller ärendet

Migrationsverkets

krav?

Vi kan tyvärr inte erbjuda någon certifiering för tillfället. Migrationsverket avser framåt slutet av 2023 att fasa ut certifieringen.

STEG 2

Hur snabbt går

själva ansökan?

CERTIFIERING

STEG 3

Facket kopplas in och yttrar sig om de erbjudna anställningsvillkoren följer arbetsmarknadens kollektivavtal, eller det som är praxis inom branschen.

ANSTÄLLNINGS-

ERBJUDANDE

Godkänner facket

arbetsvillkoren?

Ansökan sammanställs och all information och dokumentation som ska in till Migrationsverket dubbelkollas. Vi meddelar kunden när ansökan skickats in och ger även rådgivning om vad som är viktigt att tänka på inför kommande period med arbetstillstånd.

ANSÖKAN

Är allt korrekt

och komplett?

STEG 4

Step 5 Beslut FINAL 2.png
Step 5 Mobile FINAL.png

Migrationsverket

handlägger

BESLUT

Ansökan ligger för handläggning hos Migrationsverket. Beroende på typen av ansökan tar det olika tid.

När beslutet kommer informerar vi er vad som gäller närmsta tiden för att inte äventyra en framtida förlängningsansökan eller ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Ansökan ligger för handläggning hos Migrationsverket. Beroende på typen av ansökan tar det olika tid.

När beslutet kommer informerar vi er vad som gäller närmsta tiden för att inte äventyra en framtida förlängningsansökan eller ansökan om permanent uppehållstillstånd.

STEG 5

Migrationsverket

handlägger

BESLUT

Med vårt nätverk av experter & jurister hjälper vi dig också om du har fått avslag på din ansökan och bestämmer dig för att överklaga. Ett överklagande ska ske inom tre veckor från den dag man fick beslutet. Kontakta oss i god tid.

Vi har kunskapen och erfarenheten av ansökningsprocessen för arbetstillstånd. Genom denna erfarenhet känner vi till de fallgropar som finns som många, utan egen förskyllan, råkar hamna i. Vi informerar om och tar i beaktande vilka bestämmelser och regelverk som finns och ser till att ni inte hamnar i någon av dessa fallgropar.

Detta kan vi exempelvis hjälpa Dig med

  • Ny ansökan

  • Förlängningsansökan

  • Ansökan vid byte av yrke eller arbetsgivare

  • Förlängningsansökan till permanent uppehållstillstånd

  • Utstationering i Sverige från utlandet

  • Internationella studenter kan få hjälp med spårbyte

  • Rådgivning

Nordicworkforce logo.png
bottom of page