Tjänsteutbud & priser
2022

Observera att Migrationsverkets avgifter är inkluderade i priserna

Ny ansökan av arbetstillstånd

22 000 kr

Förlängningsansökan av arbetstillstånd

26 000 kr

Byte av arbetsgivare eller yrke

26 000 kr

Spårbyte studenttillstånd till arbetstillstånd

24 000 kr

Arbetstillstånd för asylsökande

26 000 kr

Ansökan om permanent arbetstillstånd

28 000 kr

Ny ansökan gällande utstationering/uppdrag i Sverige

Inkluderar registrering hos AMV

31 000 kr

Medsökande familjemedlem

4 000 kr

Separat anhörig-ansökan till person med arbetstillstånd

5 000 kr

Ansökan undercertifiering av arbetsgivaren

"Snabbspåret"

5 000 kr

Förhandsgranskning inför förlängningsansökan

Anlitar ni sedan oss dras detta arvode av på kommande ansökningskostnad

3 600 kr

Allmän rådgivning, fördjupat utredningsarbete

Kostnad kan krediteras om kunden sedan anlitar oss för paket-tjänst

1 800 kr/h

Moms tillkommer på samtliga ovan angivna arvoden.

Nordicworkforce logo.png

Vi upplever att Migrationsverkets handläggningstider just nu är längre än vanligt.